Our Trustee

We Are Gau Sewak

OUR Trustee

At present, the Working Committee of Shree Matritva Gaushala consists of 100+ Members including 49 Trustees as Ex. Officio Members.

The Matritva charitable Trustee has taken much & more initiative for this direction.

Our Trustee/Prerak Gau Sewak

S.No. Trustee Name S.No. Trustee Name
1 Shri Vivek Goyal 'Munka' 26 Shri Pawan Kothari
2 Shri Dr. Rajendra Prasad Gupta 27 Shri Lalit Kumar Gupta
3 Shri Lalit Ganesh Gadia 28 Shri Krishnakant Garg 'Dhanku'
4 Shri Sandeep Bansal 29 Shri Vivek Goyal
5 Shri Sanjay Mundra 30 Shri Rohit Goyal
6 Shri Sanjay Lahoti 31 Shri Ajay Prakash Agrawal
7 Shri Mukesh Shah 32 Shri Srikant Sharma
8 Shri Vipul Agarawal 33 Shri Ramesh Bansal (Bittu)
9 Shri Rajesh Jain 34 Shri Shyam Lal Kandoi
10 Shri Sunil Chaudhary 35 Shri Ravi Sarawagi
11 Shri Ashok Bansal 36 Shri Liladhar Mittal (L.D.)
12 Shri Aashish Gupta 37 Shri Gopal Krishna Bansal
13 Shri Vinod Dhawada 'Kaddu' 38 Shri Prakash Dhabada
14 Shri Sunil Singhal 39 Shri Virendra Rathi
15 Shri Prakash Agarawal 40 Shri Lalit Goyal
16 Shri Vijay Sirsha 41 Shri Chatrabhuj Lalgadhiya
17 Shri Sanjay Bairathi 42 Shri Vijay Goyal
18 Smt. Jyoti Mundra 43 Smt. Meena Devi Teebadewala (Bombay)
19 Smt. Roshni Devi Verma 44 Shri Mahendra Mittal (Bombay)
20 Smt. Anju Agrawal 45 Shri Bal Kishan Mital (Bombay)
21 Shri Sandeep Agrawal 'Jhandu' 46 Shri Anand Agrawal (Bhadara) Ahmadabad
22 Shri Surajbhan Somani 47 Shri Swastik Jaalan
23 Shri Kamal Surana 48 Shri Niraj Agarwal
24 Shri Vikram Chitlangiya 49 Shri Bhagwan Das Saraf
25 Shri Pawan Kumar Agrawal
 • Bhumi Pujan by Prerak Gau Sewak

  By Matritva Charitable Trust

  +
 • Our Trustee / Prerak Gau Sewak

  By Matritva Charitable Trust

  +
 • Out Trustee Chart

  By Matritva Charitable Trust

  +

GET BLESSED BY 33 CRORE DEVTAS BY DONATING TO HOLY COW